Logopedie

Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden 'logos' en 'paidein'.


'Logos' staat voor het gesproken woord en 'paidein' voor opvoeden.


Logopedie betekent dus 'opvoeden tot het gesproken woord'.

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Logopedisten houden zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandelingen van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem, slikfunctie en gehoor. 


Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. 


Als logopedist werk ik vaak samen met andere deskundigen: arts, tandarts, psycholoog, leerkrachten of een kinesist. Samenwerking en overleg met alle betrokken deskundigen is noodzakelijk voor een goed verloop van de behandeling.


Laura De Ryck

In 2012 voltooide ik mijn opleiding 'master in de logopedische wetenschappen' aan de Universiteit te Gent. Vervolgens deed ik ervaring op als zelfstandig logopediste in groepspraktijken en in een rusthuis. Van 2015-2022 runde ik ook een eigen groepspraktijk.


Momenteel ben ik werkzaam in mijn praktijk te Pepingen alsook in het AZ Sint-Maria te Halle. 


unsplash