Logopedie

Pepingen

Wie kan er bij mij terecht?

Ik behandel zowel kleuters, kinderen, jongeren als volwassenen.

Articulatiestoornissen

We kunnen spreken van een articulatiestoornis als spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Het kan zowel gaan om een weglating, vervanging of vervorming van klanken gaan. Veel voorkomende articulatieproblemen zijn het lispelen en het niet kunnen uitspreken van bijvoorbeeld de /r/. Er kan ook sprake zijn van een meervoudige articulatiestoornis, waarbij er verschillende klanken worden weggelaten, vervangen of vervormd.

Leerstoornissen

Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling doorloopt verschillende stadia. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. 

Neurogene stoornissen

Onder de neurogene stoornissen onderscheiden we twee heel belangrijke: afasie en dysarthrie.


Afasie: Afasie is een door een hersenletsel verkregen stoornis in de taal. 


Dysarthrie: dysarthrie is een spraakstoornis die wordt verkregen na een hersensletsel of een dysfunctioneren van de spieren (bijvoorbeeld ten gevolge van de Ziekte van Parkinson).


Logopedisten helpen bij...

 
 
 
 
 
unsplash